Factoring Nedir ?

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

İthalat faktoringi işlemlerinde ihracatçı nasıl bir döküman imzalar?

İhracatçı firma ödeme talimatı ve temlikname bilgilerini içeren döküman imzalar.

İthalat faktoringinde malın gümrükleme işlemlerini faktoring şirketi mi yapar?

Hayır, tüm evraklar sizin adınıza düzenlenir ve malı gümrükten siz çekersiniz.

İthalatlarımı faktoring ile finanse edebilir miyim?

Evet, siz ithalat bağlantılarınızı yaparsınız, mallar gümrüğe geldiğinde sizin yerinize biz ihracatçıya fatura bedelini öderiz. Size tanıdığımız vade sonunda da Garanti BBVA Factoring’e geri ödeme yaparsınız. Böylece hem şirketinize vade tanıyıp hem de peşin ithalatın tüm avantajlarından yararlanmış olursunuz.

İhracat yaptığım tüm alıcıları faktoring sistemine dahil etmek durumunda mıyım?

Hayır. Kendi risk değerlendirmenize göre belirlediğiniz alıcılarınızı sisteme dahil edip, dilediklerinizi sistem dışında tutabilirsiniz.

Faktoring işlemleri bilançomu nasıl etkiler?

Vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız faktoring işlemi ile nakde çevrileceğinden likidite oranınız artar. Gayrikabili rücu (geri dönülemez) faktoring finansmanı, banka kredilerinin aksine bilançonuzun pasifinde yer almaz.

Garanti BBVA Factoring'in dünyadaki diğer faktoring şirketleriyle bağlantısı var mı?

Garanti BBVA Factoring, FCI (Factors Chain International) üyesidir. Bu organizasyon dünyadaki faktoring şirketleri arasındaki bilgi alışverişini ve çalışma şartlarının temelini olan düzenlemeleri yapan uluslararası faktoring şirketleri birliğidir.

Faktoring şirketinin güçlü olması ne kadar önemlidir?

Çok önemlidir. Çünkü alıcılarınız ödeme güçlüğüne düştüğünde size alacağınızı ödeme garantisi veren faktoring şirketi, bu taahhüdü ancak güçlü özkaynak yapısı ile yerine getirebilir.

Alıcılarımız ile şirketimiz arasına bir faktoring kuruluşunun girmesi sorun yaratabilir mi?

Aksine alacaklarınızın bir finans kuruluşu tarafından takip ediliyor olması vadede ödeme alışkanlığına pozitif yönde etki edecektir.

İhracat faktoringi sistemine dahil ettiğim bir alıcıma kestiğim tüm faturaları Garanti BBVA Factoring’e temlik etmek durumunda mıyım?

Evet. Limit onayı aldığınız alıcılarınıza yapacağınız tüm satışlar faktoring sözleşmesi süresince, Garanti BBVA Factoring’e temlik edilmelidir.

Faktoring işlemlerinde ne tür vergiler uygulanmaktadır?

İhracat Teşvik Tebliği'nde belirtilen vergi muafiyetleri nedeniyle, İhracat faktoringinde herhangi bir vergi sözkonusu değildir. Yurtiçi faktoring işlemlerinde ise; sadece faktoring ücret ve komisyonu Banka ve Sigorta Muamele Vergisi'ne (BSMV) tabidir. Bunun haricinde başka bir vergiye tabi değildir.

İhracat faktoringinde taahhüt kapama bir sorun olabilir mi?

Hayır, böyle bir sorun ortaya çıkmaz.

İhracatta faktoring söz konusu olduğunda ödemeler TL cinsinden mi yapılır?

Hayır. Garanti BBVA Factoring, ihracat faktoringi uygulamasında, ödemeleri faturada belirtilen döviz cinsi üzerinden gerçekleştirmektedir.

Faktoring ile alıcılarımıza tanıyacağımız vadeyi artırabilir miyiz?

Faktoring uygulaması ile fatura bedelinin belli bir yüzdesini hemen alabileceğiniz için, vadeden doğan nakit sıkıntısını yaşamadan alıcılara vade tanıma olanağı elde etmiş olursunuz.

İhracat işlemlerde alıcılarla ilgili limit çalışması ne kadar sürüyor?

Garanti BBVA Factoring'in dış piyasalardaki araştırmaları ortalama bir veya iki hafta içinde tamamlanmaya çalışılmaktadır.

İhracat ve yurtiçi işlemlerde Garanti BBVA Factoring alıcılarla ilgili araştırmayı hangi kuruluşlar kanalıyla ve ne şekilde yapıyor?

Araştırmalar; yurtdışında Garanti BBVA Factoring'in muhabirleri, yurtiçinde de işbirliği içinde olduğu diğer finans kurumları kanalıyla yapılmaktadır.

İhracat işlemlerinde garanti limiti nasıl belirlenir? Hangi durumlarda garanti tahtında ödeme yapılır, hangilerinde yapılmaz?

Garanti limitleri alıcıların mali durumuna ve ödeme alışkanlıklarına göre belirlenir. Garanti, sözleşmede ve limit onay bildirim formunda tanımlanan hallerde geçerli olur. Alıcınızla yaşadığınız mal ve hizmet ile ilgili herhangi bir ihtilafta garanti şartları geçerliliğini kaybeder.

Yurtdışı alacaklarımız için faktoring işlemi nasıl bir garanti sağlar?

Garanti BBVA Factoring, yurtdışı muhabirlerinden aldığı garanti limitleri dahilinde mal sattığınız alıcı firmaların mali güçlüğe düşmelerinden kaynaklanacak ödeyememe riskini üstlenir ve vadeyi takip eden 90.günden sonra sözleşme şartları dahilinde garanti tutarını öder.

Faktoring işlemi tahsilatta şirketimize nasıl bir avantaj sağlar?

Temlik almış olduğu alacakların tahsilatını Garanti BBVA Factoring gerçekleştirir. Yurtiçinde kendi uzman kadrosu, yurtdışında yaygın muhabir ağı ile alacaklarınızı zamanında tahsil eder ve dilerseniz terzi dikimi hazırlanan raporlarla bilgi aktarır.

Faktoring işlemi şirketimiz için nasıl finansman kaynağı yaratabilir?

Vadeli satışlardan doğan alacaklarınızı faktoringe konu ettiğinizde, alacak tutarının belli bir yüzdesi oranında finansmanla vadeyi beklemeden nakit ihtiyacınıza çözüm bulabilirsiniz.

Faktoringin sunduğu finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin tamamından yararlanmak durumunda mıyım?

Hayır. Bu hizmetlerin tamamını birlikte alabileceğiniz gibi, ayrı ayrı olarak da yararlanabilirsiniz.

Faktoringin sunduğu hizmetler nelerdir?

Finansman: Faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir.
Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin Faktor tarafından üstlenilmesi halidir.
Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır
 

Faktoring işlemlerini düzenleyen yasa hakkında bilgi alabilir miyim?

Faktoring faaliyetleri, 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 numaralı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu" ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Yurt içi ve uluslararası ticaret yapan tüm işletmeler hizmetlerimizden yararlanabilir. Herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriteri bulunmamaktadır.