Yatırımcı İlişkileri

Üye Olduğumuz Kurumlar

Finansal Kurumlar Birliği
Finansal Kurumlar Birliği

Finansal Kurumlar Birliği, 2013 yılında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde kuruldu.

Bankacılık dışı finansal sektörün tanıtılması, geliştirilmesi ve ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla çalışmalar yürütürken, alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirip yaygınlaştırarak Türkiye’nin gelişimine hizmet edecektir.

Web Sitesi :http://www.fkb.org.tr/

Factors Chain International
Factors Chain International

FCI, ortak amaçları faktoring ve diğer ilgili finansal hizmetlerle uluslararası ticareti olanaklı kılmak olan, dünyanın önde gelen faktoring şirketlerinin oluşturduğu küresel bir ağdır.

FCI'nin misyonu; uluslararası faktoring konusunda dünya genelinde bir standart olmaktır.

Web Sitesi :https://fci.nl/en/home/member

Düzenleyici Ve Denetleyici Kurum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDDK’nın misyonu; finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak, finansal sisteme rekabet gücü kazandırıcı ortamı hazırlamak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, denetime tabi kuruluşların piyasa disiplini içerisinde, sağlıklı, düzenli ve emin bir şekilde çalışmasına yönelik gerekli tedbirleri almaktır.

Web Sitesi :http://www.bddk.org.tr/