Garanti BBVA Factoring

Garanti BBVA Factoring Dünyası

Garanti BBVA Factoring, 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla, Aktif Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. adı ile kurulmuştur. Şirket, 2002 yılında “Garanti” çatısı altında hizmet vermeye başlamış, 27 Mart 2002 tarihinde yapılan 2001 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı uyarınca ticari unvanını Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirmiştir. Şirket’in ticari unvanı, 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Garanti Faktoring A.Ş. olmuştur.

Garanti BBVA Factoring, 5 Mart 1993 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı izin ile hisselerini halka arz ederek Borsa İstanbul’a (BİAŞ) kote olmuştur. %81,84 oranındaki payı T.Garanti Bankası A.Ş’ye; %9,78 oranındaki payı T. İhracat Kredi Bankası’na ait olan Şirket’in %8,38 fiili dolaşımdaki pay oranı ile hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Şirket, faaliyetlerini 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”i ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yürütmektedir.

Türkiye genelindeki 8 ilde, 11 şube ile hizmet veren Garanti BBVA Factoring, sürekli yatırım yapılan teknolojik altyapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve uzman ekibiyle müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmektedir. Müşterilerine en iyi hizmeti sunma ilkesiyle hareket eden Garanti BBVA Factoring, hem yurt içi hem de yurt dışı ticarette müşterilerinin yanında yer almakta, KOBİ’lere, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere, yaygın tedarikçi ve bayi ağına sahip kuruluşlara finansman, garanti ve tahsilat ürünleriyle hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

Garanti BBVA Factoring, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve uzmanlaşmış ekibiyle müşterilerine ve sektöre katma değer yaratmayı hedefleyen; ürün danışmanlığı ve ürün geliştirme konularında öncü; güçlü kadrosuyla kuruma özel çözümler üretebilen; operasyonel işlem hızı ile fark yaratan; Factors Chain International (FCI) üyeliğinin sağladığı yaygın muhabir ağı ile yurt dışı faktoring işlemlerinde güçlü bir faktoring şirketidir.

Müşterilerinin sağlıklı finansal kararlar almalarını sağlamak amacıyla finansal danışmanlık hizmetleri sunan Garanti BBVA Factoring, faaliyetlerinde önemli bir yer edinen yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veriyi kullanması sayesinde çözüm süreçlerini hızlandırmaktadır.

Garanti BBVA Factoring, ticaretin finansmanı ve alacak bazlı finansman konsantrasyonuyla, BBVA sinerjisi ile geniş bir network üzerinden hem yurt içi, hem de yurt dışı ticaretin gerektirdiği finansman, garanti ve tahsilat ürünlerini bir arada sağlamakta, müşteri ilişkileri yönetiminde en iyi çözümleri üreterek sektörde fark yaratmaktadır. Türkiye’nin yüksek potansiyelinden daha fazla faydalanarak müşteri tabanını genişletmeyi ve mevcut müşterileri ile olan ilişkilerini derinleştirmeyi hedefleyen Garanti BBVA Factoring, odaklandığı alanlarda, risk-maliyet dengesini gözeterek büyümektedir.

Müşterilerine işlem kolaylığı ve öncü çözüm önerileri sunmak amacıyla operasyonel süreçlerini otomatize etmeye devam eden Garanti BBVA Factoring, uçtan uca dijital çözümleri artırmakta; teknoloji yatırımlarıyla, müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatmaya devam etmektedir. Disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan Şirket, finansal ve finansal olmayan riskleri dünya standartlarına entegre yönetip, etkili risk yönetimi sağlamaktadır.

Garanti BBVA Factoring’in Fitch Ratings tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde güncellenen rating notları; TL uzun vadeli B+ ve yabancı para uzun vadeli B olmuştur. Uzun dönem ulusal derecelendirme notu ise AA ratingine sahiptir.

Garanti BBVA Factoring, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notunu 9,44’den 2021 yılında 9,47’ye çıkartmıştır.

Garanti BBVA Factoring, dünya çapında yaklaşık 90 ülkede faaliyet gösteren, 400’e yakın aktif ihracat ve ithalat faktoring şirketinin üyesi olduğu Hollanda merkezli Factors Chain International (FCI) tarafından 5’inci kez 100 tam puanla “Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçilmiş, ayrıca “En İyi İhracat ve İthalat Faktoringi” kategorisinde de üçüncülüğe layık görülmüştür.