Yatırımcı İlişkileri

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cemal Onaran, Osman Bahri Turgut ve Kaya Yıldırım, Garanti Faktoring A.Ş.’ nin 26 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy birliği ile seçilmiş ve yapılan atamalar 28 Mart 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilerek 03 Nisan 2019 tarih ve 9801 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Baştuğ, 15 Ekim 2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiş, yapılan atama 22 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 28 Ekim 2019 tarih ve 9939 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Aydın Güler, 30.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş, seçimine ilişkin genel kurul tutanağı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 06.05.2020 tarihinde tecil edilerek 08 Mayıs 2020 tarih ve 10074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Murat Atay ve Sibel Kaya 15.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir. Murat Atay Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Recep BAŞTUĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş
Recep BAŞTUĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kısa bir süre, Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından birinin Yönetim Kurulları’ nda değişik görevler yaptıktan sonra, 6 Eylül 2019 itibarıyla, Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine ve Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Baştuğ aynı zamanda Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Factoring, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Leasing, Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Bu sorumluluklarına ek olarak Türkiye Bankalar Birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi görevlerini de üstlenen Baştuğ’un, bankacılık ve işletmecilik dallarında 30 yıllık tecrübesi bulunmaktadır.
Murat ATAY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmiş
Murat ATAY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yeditepe Üniversitesi Muhasebe yüksek lisansı ve İstanbul Okan Üniversitesi Banka ve Finans doktorası mezunu olan Murat Atay, kariyerine Garanti BBVA’da kurumsal ve kredi analisti olarak başladı. 2000-2009 Kurumsal Şube Müdürü, 2009-2012 yılları arasında Garanti BBVA S.A. Romanya Genel Müdürlüğü görevinin yanısıra, Motoractive, Ralfi ve Domenia şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012-2020 yılları arasında da Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürlüğü görevini tamamladı ve Ocak 2021 itibariyle de Kredi Riski Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında 27 yıllık iş tecrübesi bulunan Atay, Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi, Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi, Kurumsal ve Ticari Krediler Yapılandırma; Risk Planlama, İzleme ve Raporlama; Risk Analitiği, Teknoloji ve İnovasyon; Bölge Krediler Koordinasyon alanlarından sorumludur.
Kaya YILDIRIM

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Özgeçmiş
Kaya YILDIRIM

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Kaya Yıldırım, 1989 yılında Garanti BBVA’ya katılmıştır. Banka’da çeşitli birim ve şubelerde görevlerde bulunduktan sonra 2005 yılından itibaren Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 01 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Garanti BBVA Factoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Yıldırım, ayrıca 20 Eylül 2018 tarihinden bu yana Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Osman Bahri TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Özgeçmiş
Osman Bahri TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Osman Bahri Turgut, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Garanti BBVA’daki kariyerine aynı yıl Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Osman Bahri Turgut; Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü, İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalışmıştır. Halen Garanti BBVA Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Filo’da Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği; Garanti BBVA Emekli Sandığı, Garanti BBVA Kültür’de Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Consumer Finance SA ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nde ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Cemal ONARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş
Cemal ONARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2000-2007 yılları arasında Garanti BBVA’nın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev alan Onaran, 2007 yılının Ekim ayında Garanti BBVA Mortgage’ın kurulmasıyla Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1 Ağustos 2012 tarihinde Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak atanan Onaran, 1 Ocak 2017’den bu yana Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Onaran, Garanti BBVA Filo’da Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti BBVA Mortgage’ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA Factoring, Garanti BBVA Emeklilik, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Onaran, KOBİ Orta & Büyük İşletme Bankacılığı ve KOBİ Küçük İşletme Bankacılığı alanlarından sorumludur.
Aydın GÜLER

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş
Aydın GÜLER

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aydın Güler, 1990 yılında Garanti BBVA Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde göreve başladı. 10 yıl boyunca çeşitli Genel Müdürlük birimlerinde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Risk Yönetimi ve Yönetim Raporlama Birim Müdürü olarak atandı. 2001-2013 yılları arasında Finansal Planlama & Analiz Müdürlüğü Birim Müdürü olarak görev yapan Güler, 2013 yılında birime Koordinatör olarak atandı. 21 Aralık 2015 tarihinde Finans ve Hazine’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Güler, aynı zamanda Garanti BBVA Filo Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Garanti BBVA Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Güler, Aktif Pasif Yönetimi, Finansal Yönetim, Finansal Veri, Performans Yönetimi ve Bütçe Planlama, Gider Yönetimi ve Verimlilik, Yatırımcı İlişkileri, Finansal Raporlama ve Muhasebe, Finans Projeler, Vergi Yönetimi, Satın Alma Müdürlüğü ve Kredi Kartı ve Üye İşyeri Koordinasyon alanlarından sorumludur.
Sibel KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş
Sibel KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Sibel Kaya kariyerine 1997 yılında, Garanti BBVA’da Yönetici Adayı olarak başladı. 1998-2005 Ticari Bankacılık bölümü yöneticilik pozisyonları, 2005-2016 yılları arasında çeşitli şubelerde Şube Müdürü ve Ticari Şube Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Ege Bölge Müdürü ve 2018-2021 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü görevlerini yürüttü. 2 Şubat 2021’de Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine olarak atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 23 yıl olan Kaya, KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve KOBİ Bankacılığı Saha ve Performans Yönetimi alanlarından sorumludur.
Nihat KARADAĞ

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi

Özgeçmiş
Nihat KARADAĞ

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi

Nihat Karadağ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nden mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Banka Bölümü’nde gerçekleştirmiştir. Meslek yaşamına T.C. Ziraat Bankası’nda müfettiş olarak başlamış, Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş., Oyakbank A.Ş., Ing Bank A.Ş. ve Ordu Yardımlaşma Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2016 yılları arasında Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tukaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş., Atterbury SA (Luksemburg), Chemson Polymer Additives AG (Avusturya), Almatis B.V. (Hollanda) ve Orfin Finansman A.Ş. kurum ve kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Finans Yöneticileri Vakfı Üyeliği ve Meslek Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ruhsatına sahiptir.
Serkan ÇANKAYA

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi

Özgeçmiş
Serkan ÇANKAYA

Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Serkan Çankaya, İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olmuş ve aynı üniversitede İşletme Enformatiği ihtisas programını tamamlamıştır. İşletme alanında Yüksek Lisans derecesini ABD’de University of West Georgia’da; Doktor unvanını ise Kadir Has Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık alanında almıştır. Akademik kariyerine Kadir Has Üniversitesi’nde başlayan Çankaya, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Müdürlüğü, Finans ve Bankacılık İngilizce Bölüm Başkanlığı ve Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Temel uzmanlık alanı olan davranışsal finansın yanı sıra finans matematiği, yatırım analizi ve portföy yönetimi alanlarında dersler vermekte, sürdürülebilir finans alanlarında araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.