Hizmetlerimiz

İhracat Faktoringi

Müşterilerimizin ihracat işlemlerinden doğan alacaklarının vadesinde ödenmeme riskine karşın, tesis edilen limitler dahilinde, alıcıların finansal risklerine karşı garanti altına alınması işlemidir. Garanti BBVA Factoring, IFG ve FCI aracılığıyla dünya genelindeki geniş muhabir ağını kullanmaktadır. Buna ek olarak Garanti BBVA Factoring tarafından ihracatçı firmalara finansman ve borçlu firma hakkında güvenilir bilgi akışı sağlanır.

İhracat Faktoringi, ihracatlarını mal mukabili olarak gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan firmalar ile, mevcut çalışma düzeninde peşin, akreditif, vesaik mukabili, banka avalli poliçe gibi yöntemler ile kısıtlı bir biçimde satış yapıp hacimlerini yükseltmeyi hedefleyen, ancak bu esnada da kendisine güvenceli bir satış yöntemi arayan firmalar için güvenilir bir çözümdür. Ürünün müşterilerimize sağladığı diğer imkanlar ise aşağıdaki gibidir.

  • Uluslararası piyasada yeni firmalar ile çalışma olanağı ve vade uzatımı ile rekabet gücünün artmasını sağlar.
  • Alıcının aczi ve ödeme güçlüğünden dolayı alacağın ödenmeme riskine karşılık, fatura bedelinin %100’ü garanti altına alınır.
  • Açık hesap alacakların nakde çevirilerek işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması sağlanır.
  • Düzenli nakit akışı ile bilanço likit hale gelir.
  • Gerek mevcut alıcılar, gerekse potansiyel alıcılar için güncel istihbarat sağlar. Ayrıca bu istihbarat hizmeti, ilgili alıcılar namına belirli aralıklarda güncellenir.
  • İhracatçı firmanın alıcı ile yaşayabileceği sorunlarda ihracat ve ithalat faktor tarafından mevzuat, hukuk ve dil desteği sağlanır.